Η θεωρία των μορφογενετικών πεδίων

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Searching The Meaning Of Life! (S.T.M.O.L):
Στην εξελικτική βιολογία, το μορφογενετικό πεδίο (morphogenetic field) είναι μια ομάδα κυττάρων που είναι ικανά να αντιδρούν σε διακριτά και τοπικά βιοχημικά σήματα οδηγώντας σε συγκεκριμένες μορφολογικές δομές ή όργανα. Η πρώτη διαπίστωση που κάνει κάποιος σε αυτόν τον ορισμό, είναι η στενότητά του. Ένα…

Read more "Η θεωρία των μορφογενετικών πεδίων"