Η θεωρία των μορφογενετικών πεδίων

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Searching The Meaning Of Life! (S.T.M.O.L):
Στην εξελικτική βιολογία, το μορφογενετικό πεδίο (morphogenetic field) είναι μια ομάδα κυττάρων που είναι ικανά να αντιδρούν σε διακριτά και τοπικά βιοχημικά σήματα οδηγώντας σε συγκεκριμένες μορφολογικές δομές ή όργανα. Η πρώτη διαπίστωση που κάνει κάποιος σε αυτόν τον ορισμό, είναι η στενότητά του. Ένα…

Read more "Η θεωρία των μορφογενετικών πεδίων"

Ζούμε την ομορφότερη εποχή της ιστορίας

Τα πάντα είναι τέλεια γύρω μας, κι αυτό δεν μπορεί να το ανατρέψει κανείς. Η συγκεκριμένη διαπίστωση δεν είναι πλάκα, αλλά αποτελεί την ερμηνεία μιας πανέμορφης πραγματικότητας η οποία μπορεί να εξ… Πηγή: Ζούμε την ομορφότερη εποχή της ιστορίας

Read more "Ζούμε την ομορφότερη εποχή της ιστορίας"